facebookyoutube
folk

Zarząd


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES ZARZĄDU: Jacek Smaga

WICEPREZES ZARZĄDU: Eugeniusz Szubryt

SEKRETARZ: Iwona Gawlak

SKARBNIK: Andrzej Domagała

CZŁONEK ZARZĄDU: Jan Winiewski
 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LIMANOWIAN”

Zarząd „Stowarzyszenia Przyjaciół Limanowian” zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 17:30 (I termin) oraz o godz. 18:00 (II termin) w siedzibie Limanowskiego Domu Kultury przy ul. Bronisława Czecha 4 w sali kameralnej.

 

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie quorum i zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwał.

 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia.

 7. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu.

 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego.

 9. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.

 10. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi..

 12. Zgłoszenie kandydatur i wybór Członków Zarządu.

 13. Zgłoszenie kandydatur i wybór Komisji Rewizyjnej.

 14. Dyskusja i wolne wnioski.

 15. Zakończenie obrad

Prezes Zarządu

Jacek Smaga

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------