facebookyoutube
folk

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW " STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LIMANOWIAN".

ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LIMANOWIAN”

 
 
 
            Zarząd „Stowarzyszenia Przyjaciół Limanowian” zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków, które odbędzie się w dniu:
11 grudnia 2015 roku  o godz. 16-00 (I termin)
11 grudnia 2015 roku  o godz. 16-30 (II termin – w przypadku braku quorum w I terminie)

 
w siedzibie Limanowskiego Domu Kultury przy ul. Bronisława Czecha 4 w sali kameralnej.
 
 
 
                                                                  Z poważaniem
 
                                                                                              Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                              Jacek Smaga
 
 
 
 
 
Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 • Otwarcie obrad
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 • Powołanie przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia
 • Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Podjęcie uchwał:
  • W sprawie odwołania Pani Doroty Jędrzejek ze składu Komisji Rewizyjnej
  • W sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja i wolne wnioski – Zakończenie obrad                                                                                                    
Dodano: 25.11.2015 13:34