facebookyoutube
folk

Zaproszenie do udziału w warsztach z musztry!!!

        
Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach z musztry dedykowanych muzykom wchodzącym w skład amatorskich orkiestr dętych jak i wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi orkiestry dętej. W trakcie zajęć będzie można poznać m.in. techniki dyrygowania oraz elementy musztry ogólnej i paradnej.
Warsztaty z musztry odbędą się w dniach 27.04.2019, 11.05.2019, 18.05.2019, 25.05.2019 w godzinach od 9:00 – 11:30.
Warsztaty poprowadzi Pan Stefan Żuk, muzyk, tamburmajor i kapelmistrz sławnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, stacjonującej w Nowym Sączu. Prawdziwa "dusza" Podhalańczyków, "ojciec" sukcesów osiąganych w prezentowaniu efektownej musztry paradnej.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń.
Ilość miejsc jest ograniczona!!!
O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy można składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Przyjaciół Limanowian Stróża 14, 34-625 Skrzydlna w godzinach 9.00-15.00 lub mailowo: kontakt@limanowianie.pl

Więcej informacji o projekcie na stronie www.limanowianie.pl
Operacja w zakresie Zachowania i promocji muzycznego dziedzictwa obszaru LGD pn. „Echo Podhala – z muzyką przez pokolenia” mająca na celu wzrost wiedzy i umiejętności związanej z muzycznym dziedzictwem obszaru LGD, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
Dodano: 29.03.2019 13:29

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania