facebookyoutube
folk

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE
dla

Pani Katarzyny Matras oraz Pana Piotra Matras
właścicieli Karczmy Matras

 
za nieodpłatne udostępnienie sali, bezinteresowną pomoc i życzliwość
okazaną w trakcie realizacji nagrań wykonywanych na potrzeby operacji w zakresie Zachowania i promocji muzycznego dziedzictwa obszaru LGD pn. „Echo Podhala – z muzyką przez pokolenia” mającej na celu wzrost wiedzy i umiejętności związanej z muzycznym dziedzictwem obszaru LGD, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Limanowian
Jacek Smaga
Dodano: 02.10.2019 14:58

Galeria zdjęć