facebookyoutube
folk

Publikacja na 50 - lecie "Limanowian juz dostępna!!!Zachęcamy do zapoznania się z publikacją która powstała w ramach realizacji zadania pn.  "Pielęgnować tradycje ojców – podsumowanie 50 lat działalności Zespołu Regionalnego "Limanowianie" im. Ludwika Mordarskiego". Publikacja powstała w ramach obchodów Jubileuszu 50 – lecia powstania Zespołu Regionalnego im. Ludwika Mordarskiego. Opracowany materiał, przybliża sylwetki osób, które przez wiele lat pracy w zespole byli popularyzatorami i krzewicielami kultury regionu. Publikacja przypomina również postacie szczególnie zasłużone w powstaniu, rozwoju i działalności tej formacji, osoby które stanowiły filar zespołu przez wiele lat.

W publikacji prześledzona została historia zespołu przez wszystkie lata jego istnienia, możemy zobaczyć jak dynamicznie się rozwijał, jak doskonalił programy artystyczne, jak duża wagę przykładał do popularyzacji i rozsławiania folkloru Ziemi Limanowskiej poprzez udział w licznych konkursach, przeglądach, festiwalach, występach tak w kraju jak i za granicą.  Dorobek zespołu jest imponujący przez wszystkie te lata zespół zgromadził ponad 400 osób, wziął udział w ponad 4o audycjach radiowych i telewizyjnych, ponad 70 razy występował w konkursach i festiwalach krajowych zagranicznych, otrzymał kilkanaście ważniejszych odznaczenia, medali, pucharów i dyplomów, ponad 50 razy wyjeżdżał za granicę, Przedstawione informacje są obrazem jak dużo w trakcie 50 lat istnienia zespołu zrobiono aby zachować dla kolejnych pokoleń tak olbrzymią, wiedzę o regionie. Wierzymy, że uświadomi nam, że mamy powody do dumy, że jesteśmy częścią regionu, który wyróżnia się na tle innych.

Mamy nadzieję, że publikacja zawierająca tak istotne informacje o kulturze regionu przyczyni się do tworzenia warunków do poznawania i zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Publikacja jest również dostępna w postaci książkowej, można ją otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Limanowian oraz w Limanowskim Domu Kultury.
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Miłej lektury!!!
Kliknij zdjęcie!

Dodano: 18.12.2020 11:19