facebookyoutube
folk

Kilka słów o nas

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LIMANOWIAN powstało w lutym 2014 roku.
Skupiło wokół siebie ludzi, którzy od lat propagują folklor oraz obyczaje ziemi limanowskiej.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej w kraju i zagranicą.
2. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej. Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury narodowej i ludowej.
3. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru.
4. Prowadzenie działalności artystycznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej określonej Statutem.
5. Upowszechnianie działań mających na celu rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Animacja wydarzeń kulturalnych promujących polską tradycję patriotyczną, folklorystyczną, ludową i religijną.
7. Jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych. Wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego.
8. Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
 

Galeria zdjęć