facebookyoutube
folk

Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian z kolejnym dofinansowaniem.


Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian informuje, iż otrzymało w wsparcie w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pt.”Echo Podhala  - z muzyką przez pokolenia”. Głównym celem realizacji operacji jest wzrost wiedzy i umiejętności związanych z muzycznym dziedzictwem obszaru LGD.
 
            Operacja pt. „Echo Podhala – z muzyką przez pokolenia”, zakłada opracowanie oraz instrumentacje dziesięciu utworów opartych na motywach regionu, zakup niezbędnych instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, przeprowadzenie warsztatów muzycznych oraz z musztry, realizacje trzech koncertów prezentujących dziedzictwo muzyczne regionu, zapis jednego z nich oraz jego bezpłatne udostepnienie/prezentację na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
Realizacja projektu ma szczególne znaczenie ze względu na fakt, iż dzięki niemu muzyczne dziedzictwo kulturowe regionu nie tylko będzie promowane, ale również zostanie zachowane dla przyszłych pokoleń. Zaznaczyć należy, iż pomysł napisania wniosku na realizację wyżej wspomnianej operacji wynikał z pragnienia uczczenia obchodów jubileuszu 95  lecia  powstania Orkiestry Dętej Echo Podhala.
 
 Już teraz zachęcamy do śledzenia strony internetowej  www.limanowianie.pl jak i profilu fanpage stowarzyszenia na Facebooku, gdzie znajdą Państwo informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w operacji.
Więcej informacji na temat realizowanej operacji mogą Państwo uzyskać również w siedzibie biura Stowarzyszenia:
Stróża 14, 34-625 Skrzydlna
Dodano: 23.01.2019 23:07

Galeria zdjęć