facebookyoutube
folk

„Etno Małopolska" - dotacja na działania kultywujące dziedzictwo kulturowe i muzyczne regionu 

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego – uchwałą 1275/23 z dnia 27.06.2023 r. – udzielił Stowarzyszeniu Przyjaciół Limanowian dotacji w ramach konkursu pn.  „Etno Małopolska" na realizacje zadania pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez wykonanie tradycyjnych strojów dla dziecięcej grupy Zespołu Regionalnego "Limanowianie
 
W ramach konkursu wspierane są zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy) i pozwalające na tworzenie i poznawanie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów ludowych połączony z organizacją wydarzeń związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski *
 
Głównym celem realizacji projektu jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i muzycznego Ziemi Limanowskiej, poprzez wykonanie tradycyjnych strojów dla dziecięcej grupy Zespołu Regionalnego "Limanowianie", warsztaty regionalne oraz warsztaty emisji śpiewu białego.
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.limanowianie.pl jak i profilu fanpage stowarzyszenia na Facebooku, gdzie znajdą Państwo informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w operacji.
 
              „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.
 
 
*Żródło: UMWM
 
Dodano: 12.07.2023 11:58